Balans Hälsa

Livsstilscoaching

Coaching

Tid: 60 minuter

Känner du att det helt plötsligt finns tid att reflektera över livet, jobbet, relationen mm? Många frågor men inte helt enkelt att på egen hand hitta sina svar.

Vi behöver ofta hjälp, vägledning och coaching för att förändra vanor och ovanor som vi har haft under en längre tid. Motivation är en viktig faktor i förändringsarbetet och svaret är tydligt för mig på frågan – VARFÖR?

Vad motiverar dig? Hur angeläget är det för dig att ändra dina kost- och livsstilsvanor? Hur ser du på dina möjligheter att lyckas med det? Hur intresserad av att börja känner du dig just nu?

Livsstilscoach

Coaching

Tid: 60 minuter

Känner du att det helt plötsligt finns tid att reflektera över livet, jobbet, relationen mm? Många frågor men inte helt enkelt att på egen hand hitta sina svar.

Vi behöver ofta hjälp, vägledning och coaching för att förändra vanor och ovanor som vi har haft under en längre tid. Motivation är en viktig faktor i förändringsarbetet och svaret är tydligt för mig på frågan – VARFÖR?

Vad motiverar dig? Hur angeläget är det för dig att ändra dina kost- och livsstilsvanor? Hur ser du på dina möjligheter att lyckas med det? Hur intresserad av att börja känner du dig just nu?