Balans Hälsa

Livsstil

Varför är en hälsosam livsstil viktig?

Den stora majoriteten av all ohälsa i dagens samhälle är relaterad till livsstilen. Gener bestämmer känsligheten för hur lätt varje enskild individ drabbas av ohälsa, men det är livsstilen som ofta avgör om en sjukdom eller ett symtom bryter ut.

Som din hälsocoach hjälper jag dig att identifiera dina utmaningsområden och hur du kan jobba med dem. Vi kan utgå från Linköping eller online.

Livsstilens fem grundpelare är

1. Kost och näring

2. Träning och rörelse

3. Sömn och avslappning

4. Stress och motståndskraft

5. Relationer och nätverk

Mer fokus på livsstil än läkemedel

Många menar att vi snart når fram till en brytpunkt där sjukvården i större utsträckning behöver fokusera mindre på läkemedel och mer på livsstil. Vården av livsstilsrelaterade sjukdomar kostar samhället stora belopp och de drabbade individerna stort lidande. Det finns ett stort behov av att börja behandla de verkliga orsakerna till sjukdomar och symtom och att varje enskild individ blir uppmärksammad, lyssnad på och erbjuden ett skräddarsytt och effektivt behandlingsupplägg. Med ett funktionsmedicinskt arbetssätt ägnas varje enskild individ mer tid för att kartlägga bakgrund, sjukdomshistoria, genetik, livsstilsvanor, toxinexponering, miljö- och beteendefaktorer, testresultat och undersökningar. Ett sådant arbetssätt ställer stora krav på yrkesutövaren, men också stora krav på samhället för hur vården ska struktureras och prioriteras.

Livsstil & funktionsmedicin

Inom funktionsmedicinen ser man kroppen som en helhet – som en produkt av gener och livsstilsvanor. Det är inom funktionsmedicinen viktigt att ta hänsyn till varje individs genetiska förutsättningar, men framför allt hur livsstilens fem grundpelare på kort och lång sikt kan stödja läkningsprocesser vid sjukdom.

Livsstil

Varför är en hälsosam livsstil viktig?

Den stora majoriteten av all ohälsa i dagens samhälle är relaterad till livsstilen. Gener bestämmer känsligheten för hur lätt varje enskild individ drabbas av ohälsa, men det är livsstilen som ofta avgör om en sjukdom eller ett symtom bryter ut.

Som din hälsocoach hjälper jag dig att identifiera dina utmaningsområden och hur du kan jobba med dem. Vi kan utgå från Linköping eller online.

Livsstilens fem grundpelare är

1. Kost och näring

2. Träning och rörelse

3. Sömn och avslappning

4. Stress och motståndskraft

5. Relationer och nätverk

Mer fokus på livsstil än läkemedel

Många menar att vi snart når fram till en brytpunkt där sjukvården i större utsträckning behöver fokusera mindre på läkemedel och mer på livsstil. Vården av livsstilsrelaterade sjukdomar kostar samhället stora belopp och de drabbade individerna stort lidande. Det finns ett stort behov av att börja behandla de verkliga orsakerna till sjukdomar och symtom och att varje enskild individ blir uppmärksammad, lyssnad på och erbjuden ett skräddarsytt och effektivt behandlingsupplägg. Med ett funktionsmedicinskt arbetssätt ägnas varje enskild individ mer tid för att kartlägga bakgrund, sjukdomshistoria, genetik, livsstilsvanor, toxinexponering, miljö- och beteendefaktorer, testresultat och undersökningar. Ett sådant arbetssätt ställer stora krav på yrkesutövaren, men också stora krav på samhället för hur vården ska struktureras och prioriteras.

Livsstil & funktionsmedicin

Inom funktionsmedicinen ser man kroppen som en helhet – som en produkt av gener och livsstilsvanor. Det är inom funktionsmedicinen viktigt att ta hänsyn till varje individs genetiska förutsättningar, men framför allt hur livsstilens fem grundpelare på kort och lång sikt kan stödja läkningsprocesser vid sjukdom.